Kritisch kijken en meer discussiëren 

Veiligheidskundigen nemen preventiemaatregelen voor veiliger werken te snel voor waar of nuttig aan. Zij moeten leren om kritischer te kijken naar het nut van de dingen die ze doen. En het vaker met elkaar oneens te zijn en meer te discussiëren.