Tillen en dragen: dit zijn de maatregelen

Tillen en dragen zijn vormen van fysieke belasting die kunnen leiden tot aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Welke maatregelen kunt u nemen bij tillen en dragen?