Nieuwe arbowetgeving in 2024: de wijzigingen op een rij

In 2024 wordt op het gebied van arbo en milieu een bont palet aan nieuwe regelgeving voor ondernemingen van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed dit jaar gelden. Tenslotte liggen er meerdere voorstellen op tafel waarvan in 2024 zal blijken of ze daadwerkelijk in nieuwe regelgeving zullen worden omgezet.