Stappenplan verplicht medische keuring

Bij fysiek zware functies kunnen verplicht medische keuringen een belangrijke preventieve rol spelen om in het werk te monitoren of een medewerker nog geschikt is voor zijn fysiek zware taak.