Maatregelen tegen fysieke belasting op diverse niveaus

Om de risico's van fysieke belasting te beheersen, kunnen op verschillende niveaus maatregelen worden genomen.