Fysieke belasting en persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen helpen mensen te beschermen tegen risico's die veiligheid en gezondheid kunnen bedreigen. Hoe zit dat met de risico's van fysiek belasting?