Voorlichting bij fysieke belasting

Om de risico's van fysieke belasting te beperken, is goede voorlichting van de werkgever aan zijn werknemers belangrijk.