Checklist aandachtspunten fysieke werkzaamheden in kaart brengen

Fysieke belasting, veel werkenden ervaren het dagelijks. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid.