RSI veroorzaakt door doppen draaien

Een flessenvuller heeft jarenlang met de hand doppen op flessen gedraaid. Hij krijgt een peesschedeontsteking en stelt zijn werkgever aansprakelijk.