Moreel beraad

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was ethiek 'hot' in arboland en passend in de geest van die tijd. Vooral veiligheidskundigen voerden in dat decennium verhitte discussies over de ethische aspecten van hun vak. In de zakelijke jaren tachtig verdween ethiek van de agenda en daarna is het lange tijd stil geweest rond het onderwerp. Ethische thema's komen de laatste tijd opnieuw aan de orde op congressen, zij zijn onderwerp van studiedagen en krijgen aandacht binnen de diverse beroepsopleidingen. Geen wonder: in de samenleving bestaat (opnieuw) aandacht voor allerlei ethische dilemma's en de arbodeskundige is bij uitstek een professional voor wie ethiek van belang is. Daarbij gaat het van oudsher om het spanningsveld tussen werknemersbelangen en de belangen van de organisatie of opdrachtgever. Maar ethiek is breder: het gaat om de botsing van waarden, niet alleen om de botsing van belangen. De meeste (maar niet alle) arbodeskundigen hanteren tegenwoordig een ethische code die daar recht aan doet. Binnen het brede thema 'veiligheid' hebben veiligheidskundigen de laatste tijd bovendien veel belangstelling voor aandachtsgebieden buiten arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. Voor externe veiligheid, consumentenveiligheid en patientveiligheid, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Daarmee doemen nieuwe ethische vraagstukken op.