Verpleegkundigen snoepen te veel

De deelneemsters aan het onderzoek hielden in een dagboek bij wat en hoeveel ze aten en dronken en waar ze het voedsel hadden gekocht. De verpleegkundigen uit de onderzoeksgroep noteerden hun voedingsgedrag gedurende twee aaneengesloten dagen met een dagdienst, twee aaneengesloten dagen met een avonddienst en twee aaneengesloten dagen met een nachtdienst. De vrouwen in de referentiegroep vulden het dagboek in voor twee aaneengesloten dagen met een dagdienst. Nadat dit deel van het onderzoek was afgerond, vulden de deelneemsters een algemene vragenlijst in met vragen over hoe ze dachten over hun eigen voedingsgedrag en in hoeverre ze bereid waren en het gewenst vonden om hun voedingsgedrag te veranderen.