Voorkom gezondheidsschade door trillingen

Trillingen kunnen gezondheidsschade veroorzaken bij werknemers. De werkgever moet maatregelen treffen om deze schade te voorkomen.