Het onderzoeken van de veiligheidscultuur  

In de regel wordt de wens om de veiligheidscultuur te onderzoek ingegeven door de wens om een beeld te vormen hoe het met de veiligheidsbeheersing is gesteld (nulmeting) of te onderzoeken waarom mensen zich niet goed aan de regels houden.