Veiligheidscultuur onderzoeken, zo doe je dat

De behoefte om de veiligheidscultuur te onderzoeken, komt vaak voort uit de wens om je een beeld te vormen hoe het met de veiligheidsbeheersing is gesteld (nulmeting). Of om te onderzoeken waarom mensen zich niet (goed) aan de regels houden.