Aan de slag met gedrag in de arbopraktijk

Ondanks bestaande wet- en regelgeving is gezond en veilig werken in Nederland lang geen vanzelfsprekendheid. Een belangrijke verklaring hiervoor is terug te voeren op menselijk gedrag. TNO ontwikkelde een handig instrument om aan de slag te gaan met gedragsverandering.