Interne audit en management review om G&VW-managementsysteem te monitoren

Om te weten in hoeverre doel- en taakstellingen zijn gerealiseerd en om het verbeterproces te laten werken is het noodzakelijk te monitoren, te meten, te analyseren en te evalueren.