Wet bescherming klokkenluiders geldt nu voor alle werkgevers

De Wet Huis voor klokkenluiders is vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders. Daarmee krijgen klokkenluiders en betrokken derden meer ondersteuning en bescherming. Let op: werkgevers in de private sector met 50 tot 249 werknemers moeten per 17 december 2023 aan nieuwe eisen voldoen!