Deze eisen stelt ISO 45001 aan leiderschap

Leiders hebben een belangrijke rol bij het behalen van (veiligheids)doelen. ISO 45001, de norm voor veilig en gezond werken, stelt daarom ook eisen aan leiders.