Eerste hulp bij psychosociale arbeidsbelasting

Bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn specialisten op PSA-gebied. Opvallend genoeg wordt hun functie niet in de Arbowet genoemd. Ze beschikken over de opleiding en de vaardigheden om processen te herkennen in mensen en organisaties. Goede bedrijfsmaatschappelijk werkers werken samen met collega-deskundigen en zijn op alle niveaus in de organisatie actief. Ze hebben een totaaloverzicht. Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen hulp bieden als een werknemer op de werkplek problemen ontmoet en/of wanneer een organisatie problemen signaleert bij een medewerker.