Veilig reinigen met vloeistof onder hoge druk

In diverse bedrijfstakken komt reinigen met vloeistof onder hoge druk voor. Dit kan risico's meebrengen voor de veiligheid. Hoe werk je veilig met hogedrukvloeistof-spuitinstallaties?