RECENTE JURISPRUDENTIE

De Hoge Raad vernietigt een uitspraak van het hof waarin een werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die een werknemer heeft geleden na het tillen van een extreme last.