Autogeen lassen en snijden

In een lasproces worden materialen vanuit de vloeibare fase met elkaar verbonden door verhitting of druk. Een vorm van smeltlassen zijn de autogene laswerkzaamheden.