Checklist RI&E Arbeidsmiddelen

Deze checklist helpt om inzichtelijk te krijgen of de gebruikte arbeidsmiddelen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.