Niks mis met de risico-instrumenten

De auteurs doen alsof de veiligheidssituatie op de verschillende BP-plants in Amerika (het Baker-rapport spreekt over verschillende plants en geeft aan dat het beeld niet overal hetzelfde is) representatief is voor de veiligheid hier. Maar dat kunnen zij helemaal niet weten. Misschien dat de situatie bij ons op sommige installaties slechter is dan in Texas en elders beter. We weten het niet. Het ontbreekt Nederland namelijk aan een overkoepelend systeem waarin is terug te vinden welke Process Safety Management Systems de verschillende petrochemische bedrijven gebruiken. Een vergelijking is dus onmogelijk.