Dieselgas en uv-straling grootste boosdoeners werkgerelateerde kanker 

Werkgerelateerde kanker is een groot gezondheidsprobleem in Europa. Om dit probleem te kunnen aanpakken, zijn actuele, betrouwbare gegevens nodig over de blootstelling aan risicofactoren. Daarom heeft het EU-OSHA duizenden werknemers in zes EU-lidstaten ondervraagd middels een grootschalige enquête.