Een onzichtbare vijand kun je niet bestrijden

Wanneer ik dit schrijf, heb ik net mijn coronavaccinatie weer gehaald. Op de priklocatie was het veel minder druk dan voorgaande jaren. Ik heb de vaccinatie natuurlijk gehaald om mezelf te beschermen. Maar omdat ik werk en omga met kwetsbare personen, ook een beetje voor hen.