Communicatie via hand- en armseinen

Bij het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen is een goede communicatie tussen de kraanmachinist en grondwerkers van groot belang. Communicatie kan plaatsvinden met behulp van portofoons, maar ook via hand- en armseinen.