Is cultuur nu wel of niet maakbaar?

Cultuur is niet maakbaar, zegt de een. Mensen in organisaties en bedrijven hebben invloed op de cultuur, stelt de ander. Deze twee meningen lijken haaks op elkaar te staan. Dus hoe zit het, is cultuur nu wel of niet maakbaar?