Langer arbeidsongeschikt door slechte re-integratie

Een werknemer vindt dat zijn werkgever zijn re-integratieplicht onvoldoende is nagekomen. Hij heeft daarom de kantonrechter verzocht hem een billijke vergoeding toe te kennen. Na de afwijzing daarvan door de rechter laat de werknemer het er niet bij zitten.