Aanvragen herbeoordeling WGA niet altijd meer nodig

Het UWV heeft een wijziging doorgevoerd in de procedure rond herbeoordelingen van werknemers met een WGA-uitkering die vanwege medische redenen tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt zijn.