Kankerrisico door kristallijn silica

Inadembaar kristallijn silica kan kanker veroorzaken. De Gezondheidsraad heeft hier een conceptevaluatierapport over gepubliceerd. Lezers kunnen tot 11 maart 2024 commentaar geven op het conceptrapport.