Wat betekent tekortschietend preventieakkoord voor arboprofessionals?

In 2018 startte de overheid een groots plan om Nederlanders gezonder te krijgen. Maar de resultaten vallen vooralsnog vies tegen en de ambitie voor 2040 lijkt onhaalbaar, volgens berekeningen van het RIVM. Wat nu?