Gratis rechtsbijstand voor klokkenluiders

Klokkenluiders (en de mensen die hun bijstaan) komen sinds 1 februari 2024 in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation. Deze gratis rechtsbijstand moet zorgen voor laagdrempelige hulp.