Checklist melden ongeval

Volgens de Arbowet moet een werkgever een ernstig arbeidsongeval melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Is er sprake van een ongeval binnen een organisatie? Gebruik dan deze checklist.