Checklist beeldschermwerk

Langdurig beeldschermwerk brengt risico's met zich mee. Gebruik de onderstaande checklist om een beeld te krijgen van jouw situatie. Lees wat je kunt doen om de mogelijke negatieve gevolgen van langdurig beeldschermwerk te beperken.