Wetsvoorstel verruiming schadevergoeding broers en zussen van slachtoffers

De minister van Justitie gaat kijken of er op korte termijn een wetsvoorstel kan komen voor het vergoeden van affectieschade die is geleden door broers en zussen van slachtoffers van ernstige misdrijven of ongevallen.