Kokendheet spoelwater

De Arbeidsinspectie krijgt de melding van het arbeidsongeval met ziekenhuisopname binnen en start het onderzoek. Aan de gesloten flessenspoelmachine zijn geen bijzonderheden te ontdekken. De inspectieluiken waren gesloten en voorzien van een knevelsluiting.