De WIA eenvoudiger? OCTAS presenteert 3 varianten

Wie snapt er nog iets van de WIA? OCTAS presenteert in een adviesrapport 3 varianten voor een eenvoudiger WIA-stelsel. In de variant 'Huidig stelsel beter' wordt het oordeel van de bedrijfsarts over de re-integratie leidend. Ook weegt diens input zwaarder bij het bepalen van de belastbaarheid van zieke werknemers.