Misverstand over ARIE-regeling en de gecertificeerde arbokerndeskundige hersteld

Vorig jaar trad de vernieuwde ARIE-regeling in werking. Maar moeten SEVESO-inrichtingen hiervoor nu wel of niet de juiste deskundige bijstand inschakelen? Daar was onduidelijkheid over. Inmiddels is deze fout door de wetgever hersteld.