Toelichtingsdocument certificatieschema Arbokerndeskundige

Het certificatieschema Arbokerndeskundige roept nog steeds erg veel vragen op. Hobéon SKO maakte een lijst met vragen en antwoorden, het College van Deskundigen AKD ontwikkelde een document met een uitgebreide toelichting.