Handboek Bedrijfshulpverlening

Het handboek BHV is een leidraad voor het adviseren over, en het opzetten en in stand houden van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Tevens voorziet de Gids lezers van die informatie die nodig is om alle andere aspecten van hun functie goed uit te oefenen.