Grote toename klokkenluiderszaken in 2023

Klokkenluiders hebben in 2023 veel vaker vermoedens van misstanden gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Die gingen over thema's als bedrijfsgeheimen, fraude, overtredingen van arboregels en grensoverschrijdend gedrag.