Droogoefenen met gevaarlijke stoffen

Wat betreft bereik en respons lijkt het VASt-programma een succes. Liefst 64 branches in 24 verschillende sectoren werkten samen. In totaal waren volgens SZW een slordige 150.000 bedrijven bij het project betrokken, waar samen een miljoen werknemers werken, van wie er meer dan 600.000 min of meer regelmatig worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het VASt-programma leverde dan ook 24 verschillende actieplannen op.