Lexces onderzoekt preventie stoffengerelateerde beroepsziekten voor en met arboprofessionals 

Ziek worden door blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk, het komt helaas nog regelmatig voor. Expertisecentrum Lexces zet zich in voor het terugdringen van beroepsziekten die ontstaan door blootstelling aan stoffen. Onder andere door preventieonderzoek en projecten in samenwerking met (arbo)professionals.