Hittestress op het werk: hittebeleid is deskundig maatwerk

Door de klimaatverandering stijgt het aantal werknemers dat te maken krijgt met hitte op het werk de komende jaren flink. Dat vraagt om beleid om de risico's van hitte op de werkplek te beperken. Bestaande maatregelen in met name arbocatalogi schieten tekort. Er ligt dus een taak voor arbodeskundigen om hittebeleid deskundig vorm te geven.