Bedrijfsartsen verruimen horizon

Waarom stellen de bedrijfsartsen zo nadrukkelijk dat zij behandelen? De laatste decennia is de rol van de bedrijfsarts een paar keer veranderd. Begin jaren negentig schokte toenmalig minister-president Lubbers het Nederlandse polderland door te zeggen dat Nederland ziek was. Deze uitspraak vormde het startschot voor grootscheepse hervormingen. Bij ziekte betaalde niet langer de bedrijfsvereniging maar de werkgever het loon van de zieke werknemer door. Tegelijkertijd werden de entreecriteria voor de WAO aangescherpt. Door deze, op zich nuttige en noodzakelijke maatregelen, werd de bedrijfsarts steeds meer in een verzuimbeheersingsrol gedrukt en kwamen zijn klassieke taken in de verdrukking. Hij hield steeds minder tijd over voor het arbeidsgeneeskundig spreekuur, waarop de werknemer terecht kon met vragen over arbeid & gezondheid, en voor de preventie gericht op de risico's van het beroep (het PAGO). Ook het adviseren van bedrijven op het gebied van gezondheidsbeleid kwam in de verdrukking.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.