'Meer eigen verantwoordelijkheid voor gebruikers gevaarlijke stoffen'