Zelfredzaamheid en BHV

Het NIBHV heeft in samenwerking met Crisislab een visie ontwikkeld op zelfredzaamheid en bedrijfshulpverlening. In de visie met de titel 'BHV als veiligheidsmotor' wordt beschreven hoe de bedrijfshulpverlening kan bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid.