Eindelijk een antwoord op endotoxinen

Blootstelling aan endotoxinen komt vaak voor in agrarische bedrijven en bij afvalverwerking, maar ook in veel andere bedrijfstakken (zie kader 1).