Breekmes

Maar ook het Gerechtshof is het oneens met de werkneemster. Het gebruikte breekmesje was volgens het hof geschikt voor het doorsnijden van de verpakkingsstrips. Dat daarvoor ook andere, wellicht veiliger instrumenten bestaan, zou daar niets aan afdoen. Het hof oordeelt verder dat de werkgever voldaan heeft aan zijn informatie- en controleverplichting. De werkneemster wist immers hoe ze het breekmes op een veilige manier moest hanteren. Ook als het mesje zou zijn afgebroken, is de werkgever nog niet tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Van een werkgever kan in beginsel niet worden gevergd dat hij de werknemer wijst op het risico van het afbreken van een breekmesje. Dit risico is immers inherent aan het dagelijkse gebruik van dit type breekmes. De werkneemster blijft dus met de schade zitten.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.